O Klubie

Organizacja Pożytku Publicznego – OPP

Stowarzyszenie Pozarządowe

Misja:

  1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań dewiacyjnych. 
  2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego i duchowego osób uzależnionych i ich rodzin.
  3. Opracowywania programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służących osobom uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie.

Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków i wolontariuszy.

Imprezy organizowane przez nas, to: 

Festyny, Obozy, Rajdy, Rocznice, Spotkania Integracyjne, Zabawy taneczno integracyjne,Turnieje, Wycieczki, Zawody wędkarskie, Konkursy plastyczne, Mikołajki.

Władze

Józef Gogoliński

Prezes Klubu

Marian Cofalik

Wiceprezes Klubu

Iwona Winnicka

Sekretarz

Maria Stefanik

Skarbnik

Sławomir Dębski

Członek Zarządu K.A. „KROKUS”